Cyfrifoldeb Corfforaethol

Cyfrifoldeb Corfforaethol

Mae Berry Smith o ddifrif am ein cyfrifoldeb tuag at ein gweithwyr, ein cleientiaid, y gymuned leol ac ehangach, a’r amgylchedd.

Rydym wedi hen sefydlu pwyllgor Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, ac mae ei gylch gwaith yn cynnwys: monitro ôl-troed amgylcheddol y cwmni a dod o hyd i ffyrdd o’i leihau, trefnu digwyddiadau codi arian ar gyfer yr elusennau rydym yn eu dewis yn flynyddol, a deall y materion sydd o bwys i’n staff ni gyda’r bwriad o ddarparu gwybodaeth a chymorth iddynt. Mae’r pwyllgor yn arbennig o falch o fod bron â bod wedi stopio’r defnydd o blastig untro o fewn y cwmni yn gyfan gwbl.

Rydym yn aelod o Gynghrair Cynaliadwyedd y Gyfraith, sy’n gweithio’n frwd i hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol ar draws y sector. Mae modd gweld ein Datganiad Polisi am yr Amgylchedd yma.